Institute for Integrative Psychotherapy

Integrative Psychotherapy
Training Programs and Workshops

tr

İlişkisel ve Integratif Psikoterapi

Richard G. Erskine

New
3 günlük profesyonel atölye çalışması: 30 Kasım & 1, 2 Aralık 2018 (Cuma, Cumartesi, Pazar)
İzmir, Türkiye

Üç günlük bu atölye çalışması, Integratif ve İlişkisel Psikoterapinin kuramsal anlayışını ve klinik yöntemlerini, kendi kişisel keşifleri ya da supervizyon desteği yoluyla geliştirmek isteyen psikoterapistler içindir. Eğitim çerçevesinde, kuramsal kavramların klinik uygulaması, klinik becerilerin geliştirilmesi, ilişkisel yöntemlerin etkin şekilde kullanılmasıyla, karşı aktarım ve danışanın ilişkisel ihtiyaçlarının birlikte kullanımı ve tedavi planlamasına yer verilecektir.

Bu atölyede Dr. Erskine, danışanın duygusal, bilişsel, fizyolojik ve davranışsal yönlerini bütünleştiren psikoterapinin derinlikli yöntemlerini sergileyecektir. Bu atölye çalışmasının ağırlıklı konuları Yaşam Kurguları, bilinçdışını yansıtıcı örüntüler, sözsüz iletişim, içeyansıtma ve fizyolojik hayatta kalma tepkilerini içerecektir. Çeşitli çalışma yöntemleri çerçevesinde terapistin dahil olduğu teröpatik ilişki, destekleyici regresyon ve/ya şefkatli beden terapisi sergilenerek öğretilebilir.

Bu atölye çalışmasına hazırlık için önerilen okumalar:

Empatinin Ötesi: İlişki içinde bir Temas Terapisi

Richard Erskine, Janet Moursund ve Rebecca Trautmann.

İntegratif Psikoterapi Uygulamaları: Richard Erskine ve Janet Moursund.

İlişkisel Örüntüler, Therapeutic Presence by Richard G. Erskine.

Contact: Ercan Durmaz
Phone: +90 546 215 30 05
E-mail: ercandurmaz78@gmail.com
Bu atölye çalışması, profesyonel eşzamanlı çeviri yoluyla İngilizce ve Türkçe olacaktır. İleri düzey olan bu eğitim, Uluslararası İntegratif Psikoterapi Derneği Standart ve Sertifikasyon Komisyonu tarafından Integratif Psikoterapist olarak belgelendirmeye yönelik 18 saat eğitim kredisi sağlayacaktır. Eğitimin tamamlanmasının ardından (Sürekli/Devam eden) Profesyonel Eğitim Sertifikası verilecektir.
entr
The Institute for Integrative Psychotherapy is approved by the American Psychological Association to sponsor continuing education for psychologists, by the National Board of Certified Counselors for counselors and by the American Board of Examiners in Pastoral Counseling for pastoral counselors. The Institute for Integrative Psychotherapy maintains responsibility for this program and its content.