Institute for Integrative Psychotherapy

Integrative Psychotherapy
Training Programs and Workshops

rs

Transfer, kontratransfer, nesvesna komunikacija i uzrasna (starosna) regresija u psihoterapiji

sa Dr Ričardom G. Erskino

Zoom seminar u 3 sesije: petak, subota i nedelja – 2., 3. i 4. decembar 2022.
po 3 sata svakog dana
18:00 do 21:00 po srednjeevropskom vremenu
(18:00 do 21:00 (GMT/UTC + 1h)
Zapadna Evropa = 18:00 do 21:00
Istočna Evropa = 19:00-22:00
UK = 17:00-20:00
Severna Amerika (istočno vreme) od 12:00 do 15:00
Severna Amerika (pacifičko vreme) od 9:00 do 12:00
Zoom

Ovaj seminar – profesionalno usavršavanje je osmišljen da psihoterapeutima pruži forum za diskusiju o značaju klijentove nesvesne komunikacije, transfera i kontratransfera, kao i različitim metodama koje olakšavaju podržanu uzrasnu regresiju u dubinskoj psihoterapiji.
Ovaj Zoom seminar u 3 sesije će početi sa definisanjem Transfera i razlikovanjem između reaktivnog i responsivnog kontratransfera. Zatim ćemo istražiti različite aspekte nesvesnih psiholoških funkcija, značaj odigravanja, te kako se iskustva iz detinjstva, zanemarivanja i traume nesvesno ponovo oživljavaju u svakodnevnom životu.
Presimboličko iskustvo, implicitna memorija i potisnuta eksplicitna sećanja zajedno čine nesvesni proces koji se odvija kroz transfer. U psihoterapiji nesvesna komunikacija se može izraziti kroz klijentov afekt, odigran u ponašanju klijenta, kodiran u klijentovim pričama i metaforama, i u izazvanom psihoterapeutovom emocionalnom odgovoru. Ozbiljna psihoterapija zahteva od psihoterapeuta da stalno prati različite izraze kontratransfera, transfera i nesvesne komunikacije.
Psihološka uzrasna (starosna) regresija se često javlja u procesu psihoterapije, ali i u svakodnevnom životu.
Osetljivo terapeutsko vođenje je od suštinskog značaja kako bi se osiguralo da će regresija biti lečenje trauma i zanemarivanja iz detinjstva, a ne jačanje arhaičnih obrazaca psihološke organizacije.
Kroz formalnu nastavu, diskusije i diskusiju o slučajevima, ovaj Zoom seminar u 3 sesije će se fokusirati na:
• dekodiranje nesvesnih relacionih obrazaca naših klijenata;
• razlikovanje između transfera i transakcija;
• jačanje inter-subjektivnog kontakta;
• identifikovanje domena nesvesne komunikacije;
• prevođenje reakcija jukstapozicije u punu komunikaciju;
• istraživanje psihoterapeutovih fizioloških, afektivnih i fantazijskih odgovora na klijenta (kontratransfer);
• razlikovanje između reaktivnog i responsivnog kontratransfera;
• efektivna upotreba kontratransfera.
• identifikacija različitih oblika uzrasne(starosne) regresije;
• formulisanje razvojnih slika(predstava);
• korišćenje terapijskog zaključivanja;
• korišćenje različitih metode koje olakšavaju lečenje relacionih poremećaja;
• protektivno pravljenje razlike između ponovnog doživljavanja i ponovnog proživljavanja;
• titriranje nivoa terapijske podrške prema kapacitetu klijenta;
• etičko facilitiranje regresivne psihoterapije.
Naglasak će biti stavljen na terapeutsku upotrebu usklađivanja (attunement) klijentovom afektu i razvojnom nivou psihološke organizacije, fizičkim i relacionim potrebama male dece i interpersonalnim kvalitetima psihoterapeuta. Ova radionica je za psihoterapeute i savetnike koji žele da usavrše svoje profesionalno razumevanje i terapijske veštine u omogućavanju dubinske psihoterapije.

Contact: Za informacije i registraciju kontaktirajte:
Zvonimir Ninić - Nacionalna Asocijacija za Transakcionu Analizu Srbije
Phone: +38163249239 (Phone/Text/Viber/WhatsApp )
E-mail: natasrbije@gmail.com
Web page: natas.org.rs/en/home/
Učesnici se podstiču da pročitaju i Beyond Empathy: A Therapy of Contact-in-Relationship by Erskine, Moursund & Trautmann; and Relational Patterns, Therapeutic Presence: Concepts and Practice of Integrative Psychotherapy by Richard Erskine.

Ovaj vebinar u 3 sesije će biti održan na engleskom jeziku sa konsekutivnim prevodom na srpski jezik.
Za ovaj seminar dobićete sertifikat za 9 sati stručnog usavršavanja.
enrs
The Institute for Integrative Psychotherapy is approved by the American Psychological Association to sponsor continuing education for psychologists, by the National Board of Certified Counselors for counselors and by the American Board of Examiners in Pastoral Counseling for pastoral counselors. The Institute for Integrative Psychotherapy maintains responsibility for this program and its content.