Institute for Integrative Psychotherapy

Integrative Psychotherapy
Training Programs and Workshops

tr

Erken Dönem Duygulanım Karmaşası, Birikimli Travma ve Bağlanma Sorunları: Borderline Danışanlar için İlişkisel Psikoterapi

Richard G. Erskine, Ph. D.

New
‘in gerçekleştireceği eğitim programı, Dr. Şafak Ebru Toksoy tarafından düzenlenmektedir: Eğitim tarihleri ve saatleri: 19-20 Ocak 2024, 19.00-22.00 saatleri arasında (Türkiye saatiyle) çevrimiçi olarak Zoom’da gerçekleştirilecektir.
Zoom

Öfke ve bağımlılık, mutluluk ve umutsuzluk, idealleştirme ve nefret. Pek çok psikoterapist için bu tür davranışları sergileyen danışanlar profesyonel bir zorluk teşkil eder çünkü sıklıkla ilişkisel çatışmalara girerler, farklı gelişimsel düzeyde aktarımlar gerçekleştirirler ve hem duygularını hem de ilişkilerini kutuplaştırırlar. Duygulanımları, davranışları ve ilişkileri Erken Dönem Duygulanım Karmaşasını yansıtır.

Bu iki oturumluk programda Richard Erskine şunları öğretecek:
• Çocukların erken çocukluk döneminde yaşadığı Bağlanma Sorunları ve Duygulanım Karmaşaları üzerine tanısal bir bakış açısı;
• Erken Dönem Duygulanım Karmaşasının etiyolojisinin ve Borderline Kişiliğin ilişkisel gelişiminin anlaşılması;
• Güvenlik ve istikrar sağlayan tedavi kontratlarının terapötik amaçlı kullanımı;
• Uyumlu bir terapötik ilişkinin önemi ve davranışsal müdahalelerin ve/veya destekleyici regresyon çalışmasının ne zaman ve nasıl kullanılacağına dair çalışma bilgisi;
• İstikrar, Düzenleme, Onarım ve Güçlendirmenin psikolojik işlevleri ve bunların nasıl iyileştirici bir ilişki yarattığı;
• Borderline danışanların psikoterapisinde etkili olan çeşitli diğer yöntemler.

Dr. Erskine, yaşam öyküsü duygulanım karmaşası ve bağlanma sorunları ile karakterize, davranışları başkalarını suçlama ve özeleştiri arasında gidip gelen, kendi kendini eleştirme çabası içinde olan, hissettiği öfke için gerekçe arayan ve başkalarının kendisine nasıl davrandığına dair açık kafa karışıklıkları barındıran danışanlarla, Gelişim Temelli, İlişki Odaklı İntegratif Psikoterapi’nin nasıl çalıştığını sunacaktır.

İlişki odaklı bir psikoterapide therapist, danışanının, küçük bir çocuğun duygulanım karmaşasını, bu erken duygulanım karmaşasının ilişkilerde nasıl gerçekleştiğini, ilişkisel ihtiyaçların önemini ve tam bir içsel ve kişilerarası temasın gelişim ve entegrasyon sürecini anlamasına yardımcı olur. Danışanın duygu ve fiziksel duyumlarına, düşünme süreçlerine ve davranışlarının ilişkilerini nasıl etkilediğine uyumlanma süreci özellikle önemlidir. Danışanlarımızın önemli ilişkilerinde sıklıkla mevcut olmayan kişilerarası ihtiyaçları özellikle göz önünde bulunduruyoruz.

Bu iki günlük çalışma, katılımcıların Erken Dönem Duygulanım Karmaşasının psikoterapisinde etkili olan pratik yöntemleri görmelerini sağlayacaktır:
• Aktarımı çözümlemenin ve karşıaktarımı belirlemenin çeşitli yöntemleri;
• Sorgulama, Uyumlanma ve Katılımın etkili kullanımı.
• Sekiz İlişkisel İhtiyacın belirlenmesi.
• İlişkisel ihtiyaçlardaki ani salınımlara yanıt vermek:
• Juxtaposition reaksiyonlarının belirlenmesi ve etkili terapötik yanıtların sağlanması;
• Çatallanan terapötik yanıtlar;
• İyileştirici bir ilişki yaratmada sürekli bir fenomenolojik araştırmanın, uyumlanmanın ve kişilerarası katılımın önemi.

Bu çalışma grubuna hazırlanırken faydalı olacak okumalar şunlardır:

1. A Healing Relationship: Commentary of Therapeutic Dialogues
by Richard G. Erskine.(2021) Phoenix Publishing. www.firingthemind.com

2. Early Affect Confusion: Relational Psychotherapy for the
Borderline Client by Richard G. Erskine (2022). nScience Publishing, www.nscience.uk
Amazon üzerinde e-kitap olarak mevcuttur.

Contact: İletişim: Kayıt ve bilgi için Dr. Ş. Ebru Toksoy’a aşağıdaki email adresinden ulaşabilirsiniz.
E-mail: toksoyebru@yahoo.com
entr
The Institute for Integrative Psychotherapy is approved by the American Psychological Association to sponsor continuing education for psychologists, by the National Board of Certified Counselors for counselors and by the American Board of Examiners in Pastoral Counseling for pastoral counselors. The Institute for Integrative Psychotherapy maintains responsibility for this program and its content.